Bod č.51.:

MAJ/13 - Výsledek veřejné dražby id. spoluvl. podílu ¼ k celku budovy č.p. 396, rod. dům na pozemku p.č. 9423 a pozemku p.č. 9423, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení o udělení příklepu)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX