Bod č.52.:

MAJ/14 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2011

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROM)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX