Bod č.19.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření - použití FKD MP na zvýšení kapitálových výdajů OŠMT určených na akci "Rekonstrukce sportoviště při 1. ZŠ"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření projektanta)
Příloha č.2 (Rozpočet - cenová nabídka stavebních prací)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 13 ze dne 27.1. 2011)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 885 ze dne 23.6. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX