Bod č.31.:

PROP/1 - Bezúplatný převod nemovitostí na adrese Klatovská tř. 110, Plzeň, Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Plzeňského kraje a zápis z jednání ze dne 25. 11. 2011)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1107/11)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ )
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (geomerický plán k věcnému břemeni umístění pojistkové skříně)
Příloha č.6 (vyjádření právního zástupce PT a.s. vč. vyznačení věcného břemene ve prospěch Plzeňské teplárenské a.s. )
Příloha č.7 (zápis z KNM a informativní zpráva z 12. 1. 2012)
Příloha č.8 (foto)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (katastrální mapa)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 146/12 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX