Bod č.60.:

KV/2 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (zmp-kv-2_iz)
Příloha č.1 (zmp-kv-2_p1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX