Bod č.46.:

MAJ+KŘTÚ/15 - Budoucí majetkové vypořádání a dodatek č. 1 se spol. PALAMON CONSULTING, a.s. - Borská pole, Zel. troj. - jih

(předkladatel:radní Matoušová,nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ se zákresy)
Příloha č.3 (usnes. RMO Plzeň 3 )
Příloha č.4 (výpis z KN-věcná břemena)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (turist. mapa, let. snímek)
Příloha č.7 (mapa města pozemky větve 5,6,7)
Příloha č.8 (zákres TDI - SOSB kupní)
Příloha č.9 (zákres pozemky- SOSB kupní)
Příloha č.10 (zákres TDI - dodatek č.1)
Příloha č.11 (zákres VB)
Příloha č.12 (zápis z KNM)
Příloha č.13 (usnesení RMP č.185 z 3.2.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX