Bod č.47.:

MAJ+KŘTÚ/16 - Dodatky č. 1 a č. 2 ke SOSB darovací - IMMORENT Plzen, s.r.o. - změna výstavby - Borská pole, Zel. troj. - jih

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnessení RMP č. 554 z 15.5.2008)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 261 z 15.5.2008)
Příloha č.3 (SOSB darovací 2008/003018)
Příloha č.4 (turist. mapa, územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek, mapa města s pozemky)
Příloha č.6 (souřadnicový zákres v KM)
Příloha č.7 (zápis z KNM)
Příloha č.8 (usnesení RMP č.187 z 3.2.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX