Bod č.48.:

MAJ+KŘTÚ/17 - Dodatek č. 1 ke SOSB kupní - Keen Properties, s.r.o. - změna výstavby Borská pole, Zel. troj - jih

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1409 z 8.10.2009)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 633 z 15.10.2009)
Příloha č.3 (SOSB kupní 2010/000195)
Příloha č.4 (turist. mapa, územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek, mapa města s pozemky)
Příloha č.6 (souřadnicový zákres v KM)
Příloha č.7 (zápis z KNM)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 186 z 3.2.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX