Bod č.18.:

RadR/1 - Použití prostředků FŽP MP na zajištění finančního krytí studie "Dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 177 ze dne 26. 1. 2012)
Příloha č.2 (usnesení KŽP č. 45 ze dne 2. 11. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX