Bod č.53.:

OI+ŘEÚ/1 - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 12. 2011

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX