Bod č.20.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Rekonstrukce části stromořadí v ulici Božkovská"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX