Bod č.21.:

KŽP/2 - Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ města Plzně IRIS o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Environmentální centrum Lüftnerka"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX