Bod č.54.:

NámH/1 - Plzeň 2015, o.p.s. - činnosti a příprava EHMK 2015

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (seznam pracovníků)
Příloha č.2 (časový harmonogram 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX