Bod č.58.:

KŽP/3 - Průběžné žádosti o dotace z FŽP MP za II. pololetí roku 2011

(předkladatel:pí Maroušková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX