Bod č.45.:

MAJ/12 - Výkup pozemků pro IA - VPS "Silnice I/20, 2. etapa", "Průjezd uzlem Plzeň a uzel Plzeň" a "Rekonstr. Boleveckého sběrače"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SUDOP PRAHA a.s.)
Příloha č.2 (Situace dotčených pozemků)
Příloha č.3 (Zápis z jednání dne 23.1.2012)
Příloha č.4 (mapy KN - ÚP, letecká, orientační)
Příloha č.5 (mapa z KN -modrá)
Příloha č.6 (fofodokumentace)
Příloha č.7 (Zápis z KNM)
Příloha č.8 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX