Bod č.15.:

KŘTÚ/1 - Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sledované trasy - výkresová část)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX