Bod č.17.:

OSI+ŘEÚ/1 - Úpravy financování akce „Výstavba atletického areálu Vejprnická“

(předkladatel:nám. Rund, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Úprava rozpočtového výhledu v roce 2013)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX