Bod č.16.:

KŘTÚ+ŘEÚ/2 - Uzavření smlouvy o spolupráci mezi stat. městem Plzní a společnostmi Keen Properties s.r.o., IMMORENT Plzen s.r.o. a PALAMON CONSULTING a.s.

(předkladatel:nám. Rund, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Koordinační situace)
Příloha č.2 (Dopis ze ZČU)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX