Bod č.55.:

KŘTÚ/3 - Prověření dopravního zatížení lokality Americká - Denisovo nábřeží – Sirková při trvalém uzavření Wilsonova mostu

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX