Bod č.56.:

KŘTÚ/11 - Info o staveb. zakázkách, které nebyly malého rozsahu, realiz. SVSMP(všechny ve zjedn. podlim. zad. říz.) v roce 2011 – opr. komunikací

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX