Bod č.11.:

FIN/2 - Návrh na odvolání člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX