Bod č.13.:

KŘTÚ/12 - Žádost pana Davida Paška o snížení pravidelných splátek vyplývajících z Dohody o náhradě škody ze dne 27. 9. 2011

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o náhradě škody)
Příloha č.2 (Trestní příkaz)
Příloha č.3 (Žádost p. Paška ze dne 22.11.2011)
Příloha č.4 (Žádost p. Paška ze dne 28.12.2011)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 175/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX