Bod č.5.:

NámZ/1 - Odstoupení z funkce člena představenstva PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2
Předloženo na stůl (Nový krycí list) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX