Bod č.50.:

PRIM/3 - Aktuální stav společnosti American Center Plzeň, o.p.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (dopis 1)
Příloha č.2 (dopis 2)
Příloha č.3 (dopis 3)
Příloha č.4 (insolvenční vyhláška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX