Bod č.13.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2012

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX