Bod č.22.:

TAJ/3 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 12.01.2012 do 14.03.2012

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX