Bod č.8b.:

NámZ/6 - Provedení rozpočtového opatření, navýšení příjmů z pronájmu a zvýšení kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX