Bod č.12.:

SSD/1 - Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení KRI )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX