Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 16. 2. 2012 do 21. 3. 2012 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (příloha č. 1) (*)
Příloha č.2 (příloha č. 2) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX