Bod č.90.:

FV/1 - Přehled činnosti Finančního výboru ZMP za rok 2011

(předkladatel:Ing. Šneberger)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX