Bod č.26.:

MAJ/4 - Výkup garáže a pozemku parc. č. 3639/10, k.ú. Plzeň, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP ze dne 2. 2. 2012 )
Příloha č.4 (fotodokumentace )
Příloha č.5 (mapy se zákresem transakce-územní plán+VPS,letecký snímek,orientační mapa,modrá mapa )
Příloha č.6 (usn. RMP č. 243 ze dne 23. 2. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX