Bod č.69.:

KPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací na akce související s Grantovým programem pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 221 z 23. 2. 2012)
Příloha č.2 (Grantový program pro rozvoj cest. ruchu 2012)
Příloha č.3 (Zápis KPM z 9. 1. 2012)
Příloha č.4 (Popis jednotlivých žádostí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX