Bod č.12.:

FIN/2 - Žádosti o podporu v rámci OPŽP pro projekt Rekonstrukce lochotínského amfiteátru

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX