Bod č.11.:

FIN/1 - Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:105 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX