Bod č.92.:

VZVZ/2 - Veřejné zakázky na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi pro pracovníky ZOO a BZ

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX