Bod č.93.:

VZVZ/3 - Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2012

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX