Bod č.53.:

EVID/2 - Reálné rozdělení pozemku par.č. 11189/1 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (usnesení RMO 1 č. 139/2010)
Příloha č.4 (situace budoucího dopr.uspořádání)
Příloha č.5 (souhlas spoluvl.s dělením)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM ze dne 12.1.2012)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 266 z 23.2.2012)
Příloha č.9 (fotografie)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační turistická mapa)
Příloha č.13 (majetek města se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX