Bod č.33.:

MAJ/11 - Výkup podílů na pozemcích ve spoluvlast.FO v souvislosti se stavbou silnice I/20 a II/231 v Plzni,Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2. etapa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti FO)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 247/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX