Bod č.34.:

MAJ/12 - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Křimice mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (vyjádření PK)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis k KNM RMP )
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 248 ze dne 23. 2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:127 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX