Bod č.22.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení – Vejvodová Lenka

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 309 ze dne 23. 2. 2012)
Příloha č.2 (Žádost a souhlas žadatelky )
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Nové znění důvodové zprávy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX