Bod č.35.:

MAJ/13 - Zrušení usnesení ZMP č. 272 ze dne 12. 5. 2011 v plném znění,a to ve věci majetkového vypořádání pozemků v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Fakultní nemocnice)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 58)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy - zisk města)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem-zisk město)
Příloha č.7 (katastrální mapy-zisk FN)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem - zisk ČR - FN)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 28. 4. 2011)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 272 ze dne 12. 5. 2011)
Příloha č.11 (sdělení Fakultní nemocnice)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 249 ze dne 23. 2. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX