Bod č.36.:

MAJ/14 - Opakovaný požadavek fyzických osob na výkup pozemků zaps. na LV č. 996 pro k.ú. Skvrňany do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO o výkup a podrobné zdůvodnění)
Příloha č.2 (historie případu+v dův. zprávě zpracované do KNM dne 22.11. 2011)
Příloha č.3 (žádost o pomoc adresovaná členům KNM RMP )
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (zápisy z KNM RMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 654/2006 a č. 722/2008 (dodatečné výkupy))
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1250 ze dne 13. 10. 2011 )
Příloha č.12 (zápis z KNM RMP dne 1. 3. 2012)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 389/2012)
Příloha č.14 (informace o přechodech vlastnictví)
Příloha č.15 (přehled úkonů a jednání)
Předloženo na stůl č.1 (Dopis pí Jalochové k jednání na ZMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX