Bod č.54.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1411/146, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (zípis z KNM RMP ze dne 26.5.2011)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 267 ze dne 23.2.2012)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (fotografie)
Příloha č.9 (mapa územní plán)
Příloha č.10 (majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX