Bod č.89.:

OK/3 - Strategie rozvoje městem zřizovaných a založených organizací v oblasti kultury

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva Strategie p.o. a o.p.s.)
Příloha č.1 (Plnění indikátorů)
Příloha č.2 (Strategie Espritu - PKS, p.o.)
Příloha č.3 (Strategie Hvězdárny a planetária Plzeň, p.o.)
Příloha č.4 (Strategie Knihovny města Plzně, p.o.)
Příloha č.5 (Strategie Divadla ALFA, p.o.)
Příloha č.6 (Strategie Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, p.o.)
Příloha č.7 (Strategie Divadla pod lampou, o.p.s.)
Příloha č.8 (Strategie Galerie města Plzně, o.p.s.)
Příloha č.9 (Strategie Plzeňské filharmonie, o.p.s.)
Příloha č.10 (Strategie Plzeň 2015, o.p.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX