Bod č.55.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 2569/26, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO4)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM ze dne 13.12.2011)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 268 ze dne 23.2.2012)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (fotografie)
Příloha č.9 (mapa územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (majetek města se zákresem)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:148 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX