Bod č.17.:

SO/1 - Informace z oblasti trhu práce a z oblasti integrace cizinců a národnostních menšin v Plzni

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX