Bod č.31.:

MAJ/9 - Výkup pozemku parc.č. 255/2, k.ú. Božkov, od podílových spoluvlastníků zaps. na LV č. 1142 pro k.ú. Božkov do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 28. 4. 2011)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 č. 173/2011 vč. usn. ZMO č. 5/2012 Plzeň 2 ve věci svěření pozemku do trvalé správy)
Příloha č.4 (studie revitalizace Božkovského ostrova)
Příloha č.5 (informace k majetkov. vypořádání v této lokalitě )
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1060 ze dne 18.8.2011)
Příloha č.7 (zápis KNM RMP ze dne 13.12.2011)
Příloha č.8 (záznam z jednání ze dne 9. 1. 2012)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (snímky KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 350 ze dne 8.3.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX