Bod č.52.:

PROP/15 - Řešení dluhu vyplývajícího ze smlouvy o převodu vlastnictví jednotky na prodej bytu v domě v Plzni, Kralovická 27

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 353/12) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:145 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX