Bod č.51.:

PROP/14 - Rozhodnutí o poskytnutí dodatečné slevy z kupní ceny bytu nacházejícího se v domě v Plzni, Resslova č. or. 21

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Sdělení ze dne 21. 10. 2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Sdělení a žádost ze dne 30. 11. 2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Doplnění žádosti ze dne 14. 12. 2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Dodatek k žádosti ) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Žádost ze dne 15. 2. 2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Přehled poskytnutých výhod) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Bytová komise RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 259/2012) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX