Bod č.28.:

MAJ/6 - Konečné majetkoprávní vypořádání v k.ú. Plzeň, ul. Zikmunda Wintra - p. Václav Ježek

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (souhlas s novým rozsahem vypořádání)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP z 10/2011)
Příloha č.4 (usn. RMO 3 č. 574 ze dne 13. 12. 2011)
Příloha č.5 (původní stanoviska ORP MMP a MO 3)
Příloha č.6 (zápis KNM RMP ze dne 2. 2. 2012)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 500/2005 a ZMP č. 276/2005)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (geometrický plán na dělení pozemků)
Příloha č.13 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 250 ze dne 23. 2. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX